Inschrijving lokaal/ploeg

Door het indienen van dit formulier verklaart de uitbater/ster zich akkoord met de verplichtingen tegenover de GZV