Wat te doen als nieuwe ploeg - lokaal

28-05-2015 13:32

1. Het bestuur moet de aanvraag goedkeuren.

2. De jaarlijkse bijdrage voor het lokaal is 30.00 euro te storten op de GZV-rekening 751-2039735-59.

3. Een nieuw lokaal betaald een waarborg van 50 euro die in principe teruggestort wordt bij een normale stopzetting van het lidmaatschap bij de GZV.

4. Formulier inschrijving ploeg moet binnen zijn tegen uiterlijk 30 april. Terug te vinden op deze website op de pagina "Formulieren".

5. Ledenlijst opmaken. Minimum 6 leden aansluiten. Formulier terug te vinden op deze website op de pagina "Formulieren". De jaarlijkse bijdrage per lid is 12.50 euro die moet gestort worden op de GZV-rekening 751-2039735-59. Men kan nadien nog tot 1 januari nieuwe spelers aansluiten via een aansluitingskaart. Deze is eveneens terug te vinden op de pagina "Formulieren".

6. Spelers die van een reeds bestaande GZV-ploeg overkomen moeten een transfer aanvragen. Dit is enkel van toepassing na 1 september (begin competitie)

7. De wedstrijden worden betwist op dinsdag- en woensdagavond. Bij inschrijving moet men opgeven op welke dag men zijn thuiswedstrijden zal betwisten. Men mag maar 1 dag opgeven voor het ganse seizoen.

8. Voor nog meer info, wend u tot voorzitter Stefan De Backer 0498/731964.

Met vriendelijke groeten, het GZV-team.