Jaarlijks lidgeld per speler 

€ 12,50

Nieuwe lidkaart (verlies of onleesbaar)

€ 5,00

Uitstellen, vervroegen of verplaatsen van een wedstrijd

€ 12,50

Wedstrijd verplaatsen zonder aanvraag voor beide ploegen

€ 25,00

Een wedstrijd wijzigen van datum minder dan 8 dagen voor de wedstrijd

€ 25,00

Overgangskost  (1 juni tot 1 januari)

€ 20,00

Eenmalige borgsom lokaal

€ 50,00

Jaarlijkse bijdrage lokaal

€ 30,00

Niet melden van een uitslag

€ 10,00

Wedstrijdformulier via site niet tijdig doorgestuurd

€ 5,00

Per week vertraging bij niet tijdig binnen

€ 10,00

Foutief of onvolledig invullen van het wedstrijdformulier op de site (boete wordt toegepast indien de correcte gegevens binnen de 5 dagen na melding niet worden doorgegeven)

€ 10,00

Te laat betalen van eventuele opgelopen boetes 

€ 10,00

Forfait door een ploeg voor een competitiewedstrijd/bekerwedstrijd
(€ 35,00 gaat naar het benadeelde lokaal)

€ 75,00

Algemeen forfait voor de competitie of tijdens de competitie

€ 100,00

Afwezigheid van meer dan 2 spelers (dezelfde ploeg) die op het wedstrijdformulier ingevuld zijn
(Indien deze spelers het lokaal verlaten voor het einde van de wedstrijd)

€ 20,00

Individueel forfait

€ 5,00

Indienen van een klacht

€ 50,00

Aanvraag van beroep na een klacht (via onbudsdienst)

€ 50,00

Ontbreken van een afstandsmeter of lijnspiegel

€ 50,00

Vervalsen van het wedstrijdformulier

€ 50,00

Spelen zonder reglementair aangesloten te zijn

€ 20,00